Visdom

Ordspråksboken 15;

16 Bättre ha lite
med vördnad för Herren
än stora skatter med oro.
17 Bättre ett fat kål med kärlek ett_fat-kal

än en gödd oxe med hat.
Ordspråksboken är verkligen intressant. Ta dig tid att läsa den någon gång, den finns i Gamla Testamentet. Levnadsvisdom. Det är Davids son Salomo som har skrivit den och han var en mycket vis man.

av Birgitta

Björn, Sunne