Tillkomme ditt rike

Dagens bibelord: ’; tillkomme ditt rike; ’ Lukas 11:2 

Guds rike. Jesus talar ofta om Guds rike, som ska komma. Han jämför t. ex. med ett senapsfrö som är pyttelitet när man sår det men som blir ett stort träd.

’Sedan sa han: ”Hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska jag använda? Det är som ett senapsfrö som en man sådde i sin trädgård. Det växte och blev till ett träd, där fåglarna kunde bygga bo bland grenarna.” ’ Lukas 13:18-19

Eller en deg, där en kvinna har satt till en surdeg så att den börjar jäsa.

’Åter frågade han: ”Vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som när en kvinna blandar in surdeg i tre mått mjöl, så att hela degen blir syrad.” ’ Lukas 13:20-21

Båda sakerna är svåra att förklara, att det lilla fröet blir ett stort träd och att några deciliter mjöl blir en stor deg. På samma sätt är det med Guds rike. Lärjungarna började så Guds ord och idag har Guds rike spridit sig över hela världen och hur det har gått till är inte så lätt att förklara.

Idag är det Palmsöndagen Och vi har hört mycket bibelläsning om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna.’Och både de som gick framför Jesus och de som gick efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Välsignat är vår fader Davids kommande rike! Hosianna i höjden!” ’ Markus 11:9-10

Både lärljungarna och andra judar trodde att Jesus skulle upprätta ett jordiskt rike och tränga ut romarna, men Jesus säger på ett annat ställe: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om det hade varit det, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle tas till fånga av judarna. Men nu är inte mitt rike härifrån.” ’ Johannes 18:36

Hur ska jag förklara Guds rike idag? ’En gång frågade fariseerna Jesus när Guds rike skulle komma, och han svarade: ”Guds rike kommer inte på ett sätt som man kan se med sina fysiska ögon. Man kan inte säga: ’Här är det’, eller: ’Där är det’. Nej! Guds rike är mitt ibland er. ” ’ Lukas 17:20-21
’Guds rike handlar ju inte om mat eller dryck, utan om rättfärdighet, frid och glädje i helig Ande. Den som tjänar Kristus med den inställningen behagar Gud och blir uppskattad av människor. ’ Romarbrevet 14:17-18

Guds rike är alltså inte så lätt att definiera, men när vi tar emot Jesus i våra hjärtan då blir vi delaktiga av Guds rike.
’Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” ’ Romarbrevet 10:9-11

Som de flesta vet ska Jesus komma tillbaka och upprätta sitt synliga fredsrike och jag vill sluta med ett par bibelord om just detta. ’Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Här är han’, så tro honom inte! Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra stora tecken och under för att om möjligt lura också de utvalda. Var på er vakt! Se, jag har varnat er i förväg! För som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen återvänder. Då ska Människosonens tecken visa sig på himlen, och alla folk på jorden ska jämra sig och klaga. De ska få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska han sända ut sina änglar för att samla ihop hans utvalda från alla väderstreck, från himlens ena gräns till den andra. ’ Matteus 24:4,23-25,27,30-31

Dagens sång: Söken först Guds rike

av Birgitta

Björn, Sunne