Humanisterna

Häromdagen lockades jag in på ett test, som humanisterna har på nätet. Till saken hör att de hälsade välkommen till debatt, men de tog bort mitt inlägg tämligen omgående.

Jag skrev så här: Tycker att frågorna över lag är ledande på ett sätt som känns löjligt. Oseriöst att lägga upp frågor på ett sätt som gör att svarar man inte som ni vill så blir man automatiskt dum i huvudet. Förstår ni inte att man kan tro på Guds vilja och ändå ta ansvar för sitt liv? Att man kan vara skeptisk till abort och ändå inte önska att kvinnor som gjort det ska dömas? Att man kan se äktenskapet som en Guds gåva men ändå välja partner själv?
Omöjligt att genomföra testet då det fanns för få svarsallternativ, allt var upplagt för att få fram en fundamentalistisk syn på Gud.
Vem har ni haft till hjälp när det gäller bibelhänvisningarna?Syraks bok när det gäller synen på kvinnorna.!!!! Finns i Apokryferna som överhuvudtaget inte läses i kyrkorna…..församlingarna.Varför inte i stället läsa Joh. 8:1-11 om Jesu syn på kvinnan eller Joh: 4 där Jesus sitter och talar med en kvinna, trots den tidens kvinnosyn, och hon sedan går ut och predikar för sina grannar och vänner, eller stället där Paulus säger i Gal 3:28
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Birgitta

av Birgitta

Björn, Sunne