Sorg och glädje

Joh. 16:16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.” 17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: “Vad menar han med att säga till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga: Jag går till Fadern?” 18 De frågade: “Vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger.” 19 Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: “Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen. 22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Det här utspelar sig samma kväll som Jesus blir tillfångatagen  Han försöker förbereda lärljungarna på vad som ska komma. Om en liten stund kommer soldaterna och tar Jesus tillfånga och lärljungarna ser honom inte längre. Sedan kommer de att gråta och jämra sig när Han hänger på korset och dör, därefter blir det stor glädje när Han uppstår. Jesus jämför sitt lidande med en barnaföderskas. Det är mycket smärtsamt Han måste gå igenom, men glädjen blir desto större efteråt när allt är klart och syftet med Hans uppdrag på jorden är genomfört.  Han uppstår och människor kan bli frälsta genom det Han har gjort för dem på korset.

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *