Bed

Bed och ni skall få

Matt. 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Bön är mycket viktigt. Betydelsefullt med det som står i sista versen.Vi behöver inte vara rädda för bönesvaret. Vi ser här att vår Fader i himmelen ger gott åt dem som ber till Honom. Det kanske är orsaken till att vi inte får svar på våra böner alltid. Det är inte säkert att det skulle vara bra för oss att få det vi ber om.

Samtidigt visar första delen av bibelordet att vi inte ska ge oss för lätt. Det står inte knacka utan bulta. Har du ett angeläget böneämne, bulta med dina böner och du ska få bönesvar. Gud vill att vi ska vara intensiva i vår gemenskap med honom, inte rädda och försagda.

Bön: Herre lär oss be!

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne