Det fria Ordet

2 Tim. 2:9  Guds ord bär inte bojor.

Paulus skriver det här när han själv sitter fängslad. Guds ord går aldrig att sätta i fängelse. Det lever fritt. försöker människor att förbjuda det så lever det ändå vidare. I olika situationer så kan det komma  bibelord till oss som blir oss till hjälp. Det har jag varit med om många gånger . Det kan också komma bibelord som jag kan dela med mig till medmänniskor som behöver just det ordet.

Det är därför som det är så viktigt att läsa Guds ord när vi har möjlighet till det. En dag kanske själva bibeln blir förbjuden att äga.  Då finns bibelordet inom oss och kan bli till tröst och hjälp.

Jag tänker på hur det var i öststaterna när bibeln var förbjuden där. Människor smugglade in biblar och de kristna var oerhört glada när de fick tag på en bibel.

Bön: Tack Herre att vi lever i ett fritt land och har tillgång till bibeln.

Dagens sång: Se vad det står skrivet

av Birgitta

Björn, Sunne