Bekymra sig

Matt. 7:31 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? 32Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 34Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Det här bibelordet behöver jag läsa för mig själv om och om igen. Ändå har jsg upplevt så många gånger att det är sant.

Herre hjälp oss att lämna alla våra bekymmer till dig!

En betraktelse om vilan i Gud av Gunnar Johansson

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne