Utseendefixering

1Sam. 16:7 Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.”

Rätt sätt att se på en människa.

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne