Vilka kallar Jesus?

Matt.9:12 Jesus  sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 13Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Samma gäller för oss.

av Birgitta

Björn, Sunne