Kärlek

 

Dagens bibelord:
Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal.
Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting.
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting.
Kärleken är tålig och mild
Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.
Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda.
Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.
Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna.
När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn.
Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
Nu ser vi en gåtfull spegelbild , men då ska vi se ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.
Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.’
Första Korintierbrevet 13:1-13

Det finns fyra olika namn på kärlek i den grekiska översättningen av vår bibel.

  • Agape: Guds eviga, osjälviska och självutgivande kärlek
  • Fileo: Den kärlek man känner till sina släktingar och vänner
  • Storge: Den kärlek man naturligt känner till sin nära familj
  • Eros: Den själviska, känslosamma och sexuella kärleken 

     Det här är ett mycket vackert kapitel i bibeln som gärna citeras i olika sammanhang även icke kyrkliga. Det handlar om agape, Guds kärlek, som vi kan ta del av när vi tar emot honom i våra hjärtan. Den kärleken fick sitt främsta uttryck när Jesus dog för oss på korset..
    Dagens sång: Kärlek vid som oceaner.

av Birgitta

Björn, Sunne