Rangordning

Mark 9:35 Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: “Om någon vill vara den förste, så ska han vara den siste av alla och allas tjänare.”

36 Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, omfamnade det och sade till dem: 37 “Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar inte emot mig utan honom som har sänt mig.”

Hur blir jag frälst?

Rom. 10:9 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger:Ingen som tror på honom ska stå där med skam. 12 Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. 13Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Ett ofta citerat ord om hur man blir frälst.

Dagens sång: Den kristnes proklamation: Jesus är uppstånden!

 

Vår uppgift

Luk.4:18 Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig 
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig 
att utropa frihet för de fångna 
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren.

Sång: Tiden är inne

Profetia

2Petrus brev 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. 21Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

David Wilkerssons profetia till Sveriges kristna 2004.

Frimodighet

Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. (‭Hebreerbrevet‬ ‭10‬:‭35-36‬ SFB14)

Vi behöver vara frimodiga kristna. Hur lätt är det inte att tiga och inte höja sin röst när något är fel. Den som gör det och bekänner sin kristna tro kan bli hånad men frimodigheten ger stor lön

.Dagens sång: Genom allt

 

vishet, vittna

”Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.”
‭‭Kolosserbrevet‬ ‭4:5-6‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/col.4.5-6.sfb14

Förtröstan och förstånd

”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.”
‭‭Ordspråksboken‬ ‭3:5-6‬ ‭SFB14‬‬