Påskens budskap1: Palmsöndagen

Jesus rider in i Jerusalem

Vi går nu in i Stilla Veckan. Den kallas så, då det är veckan då Jesus utlämnas att pinas och dö på ett kors. Förr tog vi det på allvar med stillheten, kanske kan vi göra det i år också när hela samhället har stillats ner.Påsken är den största kristna högtiden.  På den vilar hela vår kristna tro. Tack vare att Jesus dog för våra synder kan vi bli frälsta och följa honom genom livet.

Dagens bibelord:
‘När vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet. Men inte bara det, vi är också stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga. Och uthålligheten ger fasthet och fastheten hopp. Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga Anden som han har gett oss. ‘
Romarbrevet 5:1-5
‘Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en festmåltid för honom. Marta serverade, och Lasaros var en av dem som åt tillsammans med Jesus vid bordet. Då tog Maria en flaska välluktande, dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Och hela huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, den av lärjungarna som senare skulle förråda honom, sa då: ”Varför sålde man inte den här oljan för trehundra denarer och gav pengarna till de fattiga?” Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv. Han skötte om kassan och brukade ta pengar därifrån. Men Jesus svarade: ”Lämna henne ifred! Hon sparade den här oljan för min begravning. De fattiga kommer ni alltid att ha ibland er, men mig har ni inte alltid.” När en stor mängd judar fick höra att Jesus var där, kom de dit för att träffa honom och också för att se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också, eftersom fler och fler judar lämnade dem och istället började tro på Jesus. Nästa dag fick en stor folkmassa som kommit till högtiden höra att Jesus var på väg till Jerusalem, och de tog palmkvistar och gick ut för att möta honom. De ropade: ”Hosianna! ”
”Välsignad är han
som kommer i Herrens namn! ”
”Israels kung!”
Jesus fick tag på en ung åsna och satte sig på den, som det står skrivet:
”Var inte rädd, dotter Sion .
Se, din kung kommer,
ridande på ett åsneföl.”
Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats, kom de ihåg att så som det stod skrivet om honom, så hade det gjorts med honom. Alla de som hade varit med när Jesus kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. Därför var det så många som gick ut för att möta honom, när de hörde att han hade gjort detta tecken. Men fariseerna sa till varandra: ”Ni ser att ingenting hjälper! Hela världen följer ju efter honom!” ‘
Johannes 12:1-19

Dagens sång: Se vi gå upp till Jerusalem

Tryggheten i Gud

Under dina vingar
Under Hans vingar

Dagens bibelord: ‘ Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren : “Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.” ‘
Psaltaren 91:1-2
Det vore konstigt att skriva om något annat i dessa orostider än om tryggheten i Gud. Den här psalmen har blivit mycket citerad och läst under den  oroliga tid som vi nu lever i.  
 — sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga. Kan det finnas någon bättre plats? Det är där vi ska vara för jämnan. Den som vi ska lita på är inte i första hand statsepedemiologen utan på vår Far i himlen. Han ska alltid vara nummer ett.
Ytterligare en fin bild på trygghet är:
  – ‘
Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. ‘
Psaltaren 91:4
Jag kan inte garantera dig att du ska slippa coronan, men du kan få en trygghet om du söker Gud och låter honom ta hand om ditt liv. 
Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. ‘
Psaltaren 91:11-12

Dagens sång: Du mitt hopp

Ensamhet

Ensam
Ensam

Dagens bibelord:’ Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. ‘
Lukasevangeliet 6:12
‘ Jesus gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sade: “Abba , Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.” När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: “Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Han gick bort igen och bad med samma ord. ‘
Markusevangeliet 14:35-39

I våra dagar talar vi om frivillig och ofrivillig ensamhet. I bibelställena ovan ser vi två exempel från Jesu liv. I det första drar sig Jesus undan därför att Han behöver vara ensam. Han ska välja ut vilka som ska bli Hans lärjungar och vi förstår att Han vill vara ensam och tänka och be. I det andra exemplet vill han ha sällskap men lärjungarna somnar och Han får vara ensam i sin svåra kamp. Han visste också att alla lärjungarna skulle lämna honom när han blir gripen av sina fiender. 

Nuförtiden är ensamhet ett stort problem. Genom att samhället har ändrat sig från bondesamhälle till ett industrisamhälle där människorna alltmer bor i stora städer har det inneburit att vi blivit mer ensamma än när vi bodde i mindre byar och hade mer gemenskap med varandra. I en ny enkätstudie visar det sig att en fjärdedel   av unga mellan 15-24 år känner sig ensamma och att det har ökat de sista åren. Var sjätte person uppger att de inte har någon nära vän. En sak som skrämde mig häromdagen var när jag läste på Facebook att det inte alls är ovanlig att det förekommer begravningar där bara prästen och kantorn är med, inga anhöriga eller vänner till den döde.

Vi människor är inte skapade för att leva ensamma. Vi kan bli det av många anledningar. Att kunna hitta en väg ur ensamhet kan vara svårt, särskilt om man känner sig blyg och har svårt att ta kontakt. Det finns så många goda råd hur vi ska göra för att bryta ensamheten. Det sämsta vi kan göra är att sätta oss ner och vänta på att andra ska ta kontakt med oss.  Försök  att fatta mod, ta kontakt med någon du tycker om, ge dig ut i sammanhang där du tror att du skulle trivas.

Den självvalda ensamheten är något annat. Det finns människor som har mer behov av att vara ensamma än andra. Jag har vänner som inte kan vara ensamma alls, medan andra njuter av ensamheten. Vi måste acceptera att vi är olika.

Jag har själv haft perioder då jag varit ensam eller känt mig ensam, vilket inte alltid är samma sak, men jag är glad att det idag inte är så. Min tro har hjälpt mig. Jesus är min bäste vän. Finner du honom är det en hjälp, men du behöver människor också. Där kan en kristen gemenskap bli till hjälp. Känner du någon som är kristen, ta kontakt med den och du kan få hjälp både med att finna Jesus och mänsklig gemenskap.

Dagens sång:Du går ej ensam.

You´ll newer walk allone

 

Åldrandet

Åldrade händer

Dagens bibelord: ‘Tänk på din Skapare i din ungdomstid, innan de onda dagarna kommer och de år närmar sig om vilka du säger: ”De ger mig ingen glädje”, innan solen och ljuset och månen och stjärnorna blir dunkla, och molnen återvänder efter regnet. Då darrar väktarna i huset(händerna), de starka männen(benen) böjer sig, malerskorna(tänderna) har slutat mala, när de är så få, och de som ser ut genom fönstren(ögonen) bara ser mörker. Då stängs dörrarna mot gatan(hörseln), och ljudet från kvarnen dämpas. Man vaknar till fågelsång, men sångerskorna har sänkt rösten. Då blir man rädd för alla högt belägna platser och för fasor längs vägen, när mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram, och kaprisknoppen har mist sin kraft. Människan går till sitt eviga hem, och de sörjande går omkring på gatan, silvertråden brister, guldskålen slås sönder, krukan krossas vid källan och hjulet bryts vid brunnen, stoftet vänder tillbaka till jorden, som det en gång kom från, och livsanden vänder tillbaka till Gud, som en gång gav den. ‘
Predikaren 12:1-7
https://my.bible.com/bible/916/ECC.12.1-7

‘De rättfärdiga blomstrar som palmträd, de växer som cederträden på Libanon. De är planterade i Herrens hus, de grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder bär de frukt och är friska och gröna. De vittnar om att Herren är rättvis, min klippa, där ingen orätt finns.’
Psaltaren 92:13-16
https://my.bible.com/bible/916/PSA.92.13-16

Hur kan det finnas två så motsägelsefulla ord i bibeln? Predikaren, som det första bibelordet kommer från, är den mest pessimistiska boken i bibeln. Den är skriven av kung Salomo. När jag läste den för en tid sedan tänkte jag att han är helt klart deprimerad. Som han skriver tänker jag när jag är nere. Någon som är teologiskt skolad kanske kan förklara Predikaren för mig. Det jag förstått är att Salomo mot slutet av sitt liv inte levde rättfärdigt. Han tillät att folket offrade till andra gudar m.m. Kanske är predikaren skriven då.

Det andra bibelstället är skrivet av kung David, Salomos far. Trots att han gjorde många misstag i sitt liv upplevde han sig själv som rättfärdig,  därför att han hade ödmjukat sig inför Gud och bett om förlåtelse för sina synder. Det gjorde att han kunde skriva så här positivt.

Hur vi ser på åldrandet har stor betydelse för hur vi upplever, att det är att bli gammal. Att kunna se på det positivt är till otrolig hjälp.Det är viktigt att vi ägnar oss åt sådant som vi tycker är roligt.  Just nu tänker jag på två äldre kvinnor som kan tjäna som föredömen. Dagny, 108 årig bloggerska, och Elise Lindqvist 84 år, känd för sitt arbete med att hjälpa kvinnor på Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Förra helgen var Elise i Pingstkyrkan i Torsby och jag var där på kvinnofrukost på lördagen. Här har du en länk till söndagens gudstjänst då hon också var med. Hon berättade om sitt arbete och om mycket annat hon håller på med. Förutom att det var mycket intressant att höra vad hon berättade så sa hon;
  – Skulle jag sluta med detta och bara sitta hemma skulle jag snart vara död.
Det ligger mycket i det, men det behöver inte vara så avancerat som för dessa två kvinnor. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag får ofta frågan av folk i arbetsverksam ålder:
  -Vad gör du hela dagarna?
Det låter som att de tror att det är jättetråkigt att vara pensionär.
Ja, vad gör jag? Håller på med sånt som jag tycker är roligt. Datorn tar förstås ganska mycket tid. Vad annars? Tar härliga promenader med hunden, bakar och lagar god mat , umgås med vänner och anhöriga och ber med och för dem, går på gudstjänster i min kyrka och träffar vänner där. Inga märkvärdigheter alltså men det är det jag klarar av sedan jag var sjuk. 

Vad vill jag säga med detta. Kom över på den positiva sidan! Ingen blir glad av att alltid fundera på det som är negativt. Unna dig att hålla på med sånt som är roligt och det är alltid härligt att göra sådant som du känner att Gud kallar dig till.Och om någon yngre skulle råka läsa det här vill jag säga som i första bibelstället.
  – ‘Tänk på din Skapare i din ungdomstid!
Det har du glädje av i hela ditt liv.

Dagens sång: Herre till dig får jag komma

 

 

Bekänna och tro

Fisk=Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare
Användes av de första kristna

Dagens bibelord: ‘Om någon bekänner mig (Jesus) inför människorna, ska jag inför min Fader i himlen bekänna honom. Men den som förnekar mig inför människorna ska jag förneka inför min Fader i himlen. ‘ Matteus 10:32-33 https://my.bible.com/bible/916/MAT.10.32-33
‘Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad” . ‘ Romarbrevet 10:9-13 https://my.bible.com/bible/916/ROM.10.9-10
Det här är en fortsättning på det som jag skrev 2019-11-07 som handlade om frälsningen. Många, som mött  Jesus och fått en frälsningsupplevelse, kan tycka att det är svårt att berätta att “Jag har blivit frälst”. Vad ska kompisar och bekanta säga? För andra kan det vara tvärtom…de vill berätta för hela världen vad som har hänt!!. Så har vi vår kära nyanlända, som har konverterat från Islam, de kan möta hårt motstånd från anhöriga och familj, för att inte tala om ifall de återvänder till sina hemländer. Då kan de till och med mista livet. 
Efter vad  Jesus och Paulus säger i verserna ovan förstår vi att det är viktigt med bekännelsen. 

Vi vet att Gud älskar oss och tar hand om oss. Vi får be till honom och Han sänder oss den Helige Ande till vår hjälp . Vi får lita på att det blir rätt.

Dagens sång: https://youtu.be/ZuzYQeA6lBU
H
är får du träna på norskan!