Närma er Gud

Gå på den väg som leder till Gud.
Solbelyst väg

Dagens bibelord: ’ Närma er Gud, så skall han närma sig er. ’ Jakobs brev 4:8 
’  Gud har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. ’ Apostlagärningarna 17:26-27 
Gud är inte långt borta. Ibland känns det så, men det är inte så. Han finns alltid där, nära oss. Hur är det möjligt kanske du undrar? hur kan han veta var jag finns?
’ Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. ’ Apostlagärningarna 17:24 
Vi ser ibland på Gud på ett mänskligt sätt, inte som den store Gud han är. Om Han har skapat himmel och jord och hela universum, skulle Han då inte klara av att hålla reda på lilla mig.
Vi ser ju i bibeln hur mycket Han älskar oss och hur Han vill vara oss nära.
Det beror alltså inte på Gud om han upplevs långt borta det beror på mig.
Pröva att närma dig honom genom att be till honom och du ska se att Han finns där.
Dagens sång: Så stor är vår Gud

 

 

Glädje

 

Glädje

Dagens bibelord: ’Gläd er alltid i Herren! Jag säger om igen: Gläd er! Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. ’ Filipperbrevet 4:4-7
Kan jag glädja mig på befallning? Bland det värsta som finns är när någon säger till en deprimerad människa:
— Ryck opp dig!
Om vi kan byta fokus och be till Gud och lämna våra bekymmer till honom, så får vi en trygghet, som gör att  vi kan känna glädje. Som det står: Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det kanske inte är en glädje som gör att vi går omkring och skrattar hela tiden, utan det är djupare än så, det är Guds frid.
Jag var till frissan igår. Då pratade hon om en kristen väninna till mig. Jag blev så glad för hon sa att det lyser alltid om henne, hon är så fin.  Då tänkte jag på det här: Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor.
Dagens sång: Saliga visshet

 

Andens frukt

Fruktträd

Dagens bibelord: ’Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. ’ Galaterbrevet 5:22-23
Det här är ett bibelord som passar på hösten när det är skördetid och vi ser hur naturen ger frukt och bär i skog och mark .
Ofta tänker jag när jag läser det här bibelordet:
–Vilka fina egenskaper. Vad ska jag göra för att få dessa. Jag måste verkligen skärpa mig för att bli sådan. 
Men enligt Paulus är det inget som jag själv kan göra . Enligt honom kan jag inte genom att följa lagar och regler bli en bättre människa. Det är genom att leva i gemenskap med Jesus och genom tron på Honom som det kan hända. Han kallar det  frukt. Ett äppelträd får ju inte mer frukt genom att på något sätt anstränga sig att producera mer utan genom att det får näring, sol och regn och genom binas fina arbete på våren.
Vi får vår andliga näring genom att framför allt umgås med Jesus genom bön och tillbedjan, och låta den Helige Ande få tala till oss . Det är då som vi kan bära frukt och det är Gud som förvandlar oss.
Det här kan kännas allt för passivt för många människor . Vi är så vana vid att det är genom våra prestationer och ansträngningar, som vi blir belönade och accepterade. 
Dagens sång: Närmare Gud till dig

Bara vara

Vila i Gud

Dagens bibelord:
’ Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. ’ Hebreerbrevet 4:10 
Vad menas med detta? Ska vi lägga oss på sofflocket och bara lata oss? 
För en tid sedan kände jag mig så orolig. Jag har alltid varit i verksamhet , alltid haft något att göra, ibland levt under stress. Nu plötsligt tyckte jag,…men jag har ju inga uppgifter längre. Pensionerad, karantän, gammal ja allt kändes väldigt stilla. Min vana trogen tog jag ett samtal med vår Herre.
  –  Ska det vara så här? Har du ingen uppgift åt mig? Då kom det till mig
  – Du får bara vara.
Bara vara. Vad innebär det. Det betyder precis det som står i bibelversen att komma in i Guds vila. Hur gör jag det?
Vi kristna har en tendens att fylla våra liv med verksamhet, men har vi frågat Gud om det är Hans vilja? När vi lämnat våra liv i Hans händer då menas det att Han ska ta hand om allt och leda oss. Även bibelläsning och bön kan bli en prestation. Det som behövs hos mig och hos kristenheten idag är att vi ser till att vi får stunder inför Gud där vi stillar ner oss och bara låter honom tala, och då ska du se att han gör det. Du får bara vara inför honom och Han fyller ditt hjärta med frid och Han leder dig sedan på ett otroligt sätt. Jag får bara vara när jag är ute och går med min hund och någon vill prata, jag får bara vara när jag pratar med min granne, jag får bara vara när någon ringer och är ledsen. Det är inte jag som ska göra något. Jag har ju lämnat mitt liv åt Jesus, då är det Han som gör det.
Dagens sång: Kom in i Guds solsken

 

Skapelsen

Skapelsen
Guds Skapelse

Dagens bibelord: ’I början skapade Gud himlarna och jorden. Jorden var öde och tom, mörker låg över djupet, och Guds Ande svävade över vattnen. Gud sa: ”Ljus, bli till!” Då blev det ljust. Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen . Gud sa: ”Vattnet ska dela sig för att forma himlavalvet där uppe och haven där nere.” Gud skapade på så sätt himlavalvet, och skilde vattnet ovanför från vattnet nedanför. Det blev så. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Sedan sa Gud: ”Vattnet under himlen ska samlas till en enda plats, så att torrt land kommer fram.” Det blev så, och Gud kallade det torra jord, och vattnet kallade han hav. Gud såg att det var gott. Gud sa: ”Jorden ska producera grönska: det ska växa fram alla slags fröbärande växter och fruktträd med kärnor i frukten.” Det blev så. Jorden grönskade: det växte fram fröbärande växter och träd, allt efter sina respektive sorter . Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa: ”Det ska bli ljus på himlen som ska skilja dagen från natten. De ska bestämma tiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. De ska vara ljus på himlen som lyser över jorden.” Det blev så. Gud skapade två stora ljus , det större ljuset för att härska över dagen och det mindre ljuset för att härska över natten. Han skapade också stjärnorna. Gud placerade dem alla på himlen för att lysa upp jorden, härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa: ”Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar flyga under himlavalvet över marken.” Gud skapade de stora havsdjuren efter sina sorter, likaså alla levande varelser som vattnen vimlar av och fåglar av alla slag. Gud såg att det var gott. Han välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er och fyll haven! Fåglarna ska också föröka sig och uppfylla jorden.” Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa: ”Jorden ska bära fram djur av alla slag, boskap, kräldjur och vilda djur.” Det blev så. Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud såg att det var gott.

Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva.
De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen,
över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”
Och Gud skapade människan till sin egen avbild,
lik sig själv skapade Gud människan, till man och kvinna skapade han dem

Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er! Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden!” Gud sa: ”Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden med frö i sin frukt. De ska vara er mat. Åt markens djur, himlens fåglar, alla kräldjur på marken, och åt allt som lever ger jag alla gröna växter som föda.” Det blev så. Sedan såg Gud att allt som han hade skapat var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.’
1 Moseboken 1:1-31

I den underbara årstid som vi lever i just nu är det lätt att förundras över skapelsen. Allt grönskar och lever. Små frön som jag kanske sått för ett par veckor sedan gror och blir stora växter. Allt andas liv. Då ser jag en Skapare bakom allt. 
Det skadar inte att ge sig tid att läsa skapelseberättelsen någon gång ibland. Många vill då genast börja diskutera hur den kan stämma med vetenskapen, men jag brukar tänka att det står någon annanstans i bibeln att för Gud är en dag som tusen år . 
’Men glöm inte detta, mina kära, att för Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. ’2 Petrusbrevet 3:8.
När det gäller tidsaspekten går det faktiskt att räkna ut när människan blev skapad eftersom människors livslängd är väldigt noga angiven i Gamla Testamentet . 

Tid från Adams fall till nu. Hämtat från föredrag av Dan Johansson. 

Min tro på att det är en Skapare bakom allt är stark. och jag vill bara böja mig för honom i hängiven beundran.
Dagens sång: Till Dig