Påskens budskap 6: Långfredagen

Petrus värmde sig vid elden

Dagens bibelord: ‘Sedan Jesus hade slutat be, gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där fanns det en trädgård som de gick in i. Men också Judas, han som förrådde honom kände till platsen eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog nu med sig en grupp romerska soldater och en del av översteprästernas och fariseernas män och med brinnande facklor, lyktor och vapen kom de dit. Jesus visste vad som skulle hända med honom och därför gick han fram till dem och frågade: ”Vem söker ni?” De svarade: ”Jesus från Nasaret.” Då sa Jesus: ”Det är jag.” Också Judas, han som förrådde honom stod där tillsammans med dem. Men när Jesus sa: ”Det är jag”, ryggade de tillbaka och föll till marken. En gång till frågade han dem: ”Vem söker ni?” Och de svarade: ”Jesus från Nasaret.” Då sa Jesus: ”Jag har ju redan sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå.”

Så gick det i uppfyllelse som Jesus sagt: ”Jag har inte förlorat en enda av dem som du har gett mig.” ”Men Simon Petrus drog det svärd han tagit med sig och högg av högra örat på översteprästens tjänare som hette Malkos. Då sa Jesus till Petrus: ”Stick svärdet i skidan! Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har räckt mig?” Officeren med sina soldater och de judiska tempelvakterna grep nu Jesus och band honom.

Först tog de med honom till Hannas , svärfar till Kajafas, som var överstepräst det året. Det var Kajafas som hade sagt till judarna att det var bäst om en enda människa dog för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen kände översteprästen och fick därför komma in med Jesus på översteprästens gård. Petrus däremot stod kvar utanför porten. Men den lärjunge som kände översteprästen gick sedan ut och talade med tjänsteflickan som stod vakt vid porten så att Petrus kunde följa med honom in.

Flickan i porten frågade då Petrus: ”Är inte du också en lärjunge till den där mannen?” Men Petrus svarade: ”Nej, det är jag inte.” Tjänstefolket och tempelvakterna stod runt en koleld som de hade gjort upp eftersom det var kallt. Petrus ställde sig också där tillsammans med dem och värmde sig. Översteprästen ställde nu frågor till Jesus om hans lärjungar och hans undervisning. Jesus svarade: ”Jag har talat öppet till världen. Jag har hela tiden undervisat i synagogorna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. ”Varför frågar du mig då? Fråga dem som har hört vad jag har talat! De vet vad jag har sagt.” När Jesus sa detta, gav en man ur tempelvakten som stod där honom en örfil och sa: ”Ska du svara översteprästen på det sättet?” Men Jesus sa: ”Har jag sagt något fel, så säg vad det var för du slår väl inte en människa för att hon säger något som är rätt?”

Hannas skickade sedan Jesus bunden till översteprästen Kajafas. Petrus stod fortfarande vid elden och värmde sig. Och där frågade man honom: ”Är inte du också en av hans lärjungar?” Men Petrus nekade: ”Nej, det är jag inte.” Då sa en av översteprästens tjänare, en släkting till den man som Petrus hade huggit örat av: ”Visst såg jag dig därute i trädgården tillsammans med Jesus?” Men Petrus nekade än en gång. Och i samma stund gol tuppen.

Tidigt på morgonen fördes Jesus från översteprästen Kajafas till den romerska landshövdingens residens. Men själva stannade de utanför för de ville inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick därför ut till dem och frågade: ”Vad är det ni anklagar den här mannen för?” De svarade: ”Vi skulle inte ha överlämnat honom till dig om han inte hade varit en brottsling.” ”Då sa Pilatus: ”Då kan ni döma honom efter er egen lag .” Men judarna sa: ”Vi har ingen rätt att avrätta någon.” Genom detta gick det i uppfyllelse som Jesus sagt när han avslöjade på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick då tillbaka in i residenset och kallade till sig Jesus och frågade: ”Är du judarnas kung?” Jesus svarade: ”Är det du själv som vill veta eller har andra berättat för dig om mig?” Men Pilatus sa: ”Jag är väl ingen jude! Ditt eget folk och översteprästerna har fört dig hit. Vad har du gjort?” Då svarade Jesus: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om det hade varit det, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle tas till fånga av judarna. Men nu är inte mitt rike härifrån.” Pilatus frågade igen: ”Så du är alltså en kung?” Jesus svarade: ”Det är du själv som kallar mig kung. Men jag har fötts och kommit hit till världen för att endast vittna om sanningen. Alla som är av sanningen lyssnar till vad jag säger.” Då sa Pilatus: ”Vad är sanning?” Sedan gick han ut till judarna igen och sa: ”Jag finner honom inte skyldig till något. ‘
Johannes 18:1-38

När jag läser det här avsnittet är det en sak som slår mig. När Jesus säger : “Det är jag” ryggar de som ska gripa honom tillbaka och faller till marken. Varför gör de så? Jag tror att utstrålningen kring Jesus var så stark att det inte gick att stå på benen. Om Jesus hade velat skulle Han ha kunnat gå därifrån utan att de kunnat gripa honom , Något liknande hände i Nasaret en gång , då människorna ville störta honom utför ett stup. Jesus bara vände sig om och gick sin väg genom folkhopen. Men den här gången gjorde Han inte det, utan som han sa till Petrus “” Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har räckt mig?” Jesus var helt på det klara med vad som väntade honom, men han var villig att genomlida det.
Dagens sång: Jesus är i centrum

Påskens budskap 5: Skärtorsdag

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

Dagens bibelord: ‘Påskhögtiden skulle snart börja och Jesus visste att hans stund nu hade kommit då han skulle lämna världen och återvända till sin Fader. Han hade älskat sina egna som var i världen och älskade dem in i det sista. De hade samlats för att äta tillsammans och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son i hjärtat att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade gett honom makt över allting och att han hade kommit från Gud och skulle återvända till Gud. Så han reste sig nu från bordet, tog av sig manteln och virade en handduk om sig. Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta sina lärjungars fötter och torka dem med handduken som han hade virat om sig. Men när han kom till Simon Petrus, sa Simon till honom: ”Herre, ska du tvätta mina fötter?” Då svarade Jesus: ”Du förstår inte just nu vad jag gör men en dag ska du förstå det.” Petrus sa: ”Aldrig i evighet får du tvätta mina fötter!” Men Jesus sa till honom: ”Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig.” Då sa Simon Petrus: ”Herre, tvätta mina händer och mitt huvud också då och inte bara fötterna!” Men Jesus sa till honom: ”Den som har badat behöver bara få sina fötter tvättade för att vara helt och hållet ren. Och ni är rena men inte alla.” Jesus visste nämligen vem som skulle förråda honom. Det var därför han sa att inte alla var rena. När Jesus hade tvättat deras fötter, tog han på sig manteln igen och slog sig ner vid bordet. Sedan frågade han dem: ”Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig Mästare och Herre och det är rätt att ni gör det för det är vad jag är. Men om nu jag som är er Herre och Mästare har tvättat era fötter, då är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel att följa: gör som jag har gjort mot er. Ja, sannerligen säger jag er: en tjänare står inte över sin herre och en budbärare står inte över den som har sänt honom. När ni nu vet detta är ni lyckliga om ni också praktiserar det. ‘
Johannes 13:1-17
Att tvätta fötterna på sin Herre var slavens uppgift i en familj. Inte undra på att Petrus var chockad. Hela tiden undervisar Jesus om tjänande. Här visar Han verkligen praktiskt vad det kan innebära. Vi får fråga oss hur vi som kristna idag uppträder. Har vi en tjänande inställning eller vill vi gärna vara herrar?
Dagens sång:  Ödmjukhetens konung

 

Påskens budskap 4: Onsdag

Dagens bibelord: Ha samma inställning som Kristus Jesus hade. ‘
‘Fastän han till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt, antog en tjänares gestalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa, han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden, döden på ett kors Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla ska böja knä för Jesus namn, både i himlen och på jorden och under jorden, och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren , så att Gud, vår Fader, blir ärad. ‘
Filipperbrevet 2:5-11
Vi kan nog aldrig förstå hur stort det offer var som Jesus gjorde för oss. Han hade kunnat säga nej, men han sade ja. Varför? Därför att Han älskar oss så oerhört och vill att vi ska ha möjlighet att förenas med honom och ha möjlighet att leva tillsammans med honom i all evighet.
Dagens sång: Han är Herre

Påskens budskap 3: Tisdag

Templet

Dagens bibelord:‘Tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp. Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta, i trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten . Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till, för han som gett oss löftena är trofast. Låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra samlingar, så som vissa brukar göra. Låt oss i stället uppmuntra varandra, särskilt som ni ser att dagen närmar sig. ‘
Hebreerbrevet 10:19-25

Många bibelord i Nya Testamentet kan vara svåra att förstå om man inte känner till Gamla Testamentet. För att få förlåtelse för sina synder var judarna tvungna att offra djur till Gud , djurens blod renade från människornas synder. När Jesus dog ersatte Hans blod alla dessa olika offer i Gamla Testamentet en gång för alla.
I templet fanns ett rum som kallades Det Allra Heligaste. Framför det fanns ett mycket tjockt förhänge. Innanför det fick bara översteprästen  komma in en gång om året för att möta Gud. I vers 19 står det:
  –  tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp.
I Jerusalem på Jesu tid kunde man se templet och man kunde se förhänget till  Det Allra Heligaste. När Jesus dog på korset blev det en jordbävning och förhänget brast mitt itu. Alla i staden kunde se det. Det har en mycket stor symbolisk betydelse. Genom att Jesus dog på korset har vi fått förlåtelse för våra synder och genom att förhänget brast, kan vi alla som tagit emot Jesus, komma inför Gud direkt. Vi kan var och en leva i nära gemenskap med Gud utan mellanhänder. Halleluja!!!

Det är litet roligt att det står att vi inte ska överge våra samlingar, för det är ju något som vi i corona-riskgruppen måste göra i dessa dagar. Jag hoppas att du upptäckt att många gudstjänster sänds på internet just nu, och vem som helst kan gå in och lyssna och se på dessa.

Dagens sång: Det blod som Jesus göt för mig

Påskens budskap 2: Måndag

Vår

Dagens bibelord: ‘Men vem trodde på vårt budskap, och för vem har Herren uppenbarat sin arm ? Som en späd planta växte han upp inför honom, som en rot ur torr mark. Han hade ingen ståtlig gestalt som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man som visste vad lidande var, en som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad, och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar, och våra smärtor tog han på sig, medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev torterad och förödmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas, eller som tackan som står tyst när man klipper henne, han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad, dömd och bortförd. Vem i hans släkte tänkte på det? För han togs bort från de levandes land, blev straffad för mitt folks brott. Sin grav fick han bland de gudlösa, och med en rik man i sin död, han som aldrig hade gjort något orätt och aldrig hade ljugit. Men det var Herrens vilja att låta lidandet drabba honom, och även om hans liv blev givet som ett skuldoffer, ska han få se ättlingar och ett långt liv. Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över, ska han se ljuset och bli tillfreds med insikten. Min rättfärdige tjänare gör många rättfärdiga och bär deras skulder. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, och han ska dela byte med de mäktiga, för han var beredd att dö. Han räknades som en syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.’
Jesaja 53:1-12

Dagens sång: Stå upp i tro