Språket

Källa
Livets källa

Dagens bibelord: ‘I början fanns Ordet . Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. ‘
Johannes 1:1-5
https://my.bible.com/bible/916/JHN.1.1-5

Ordet = Jesus

‘Den som menar sig vara troende men inte kan kontrollera sin tunga, han bedrar sitt hjärta. Hans tro är värdelös. ‘
Jakob 1:26
https://my.bible.com/bible/916/JAS.1.26

‘Svär inte heller vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vare sig vitt eller svart. Säg bara ja eller nej. Det räcker. Tanken att ge mer tyngd åt orden kommer från den Onde . ‘
Matteus 5:36-37
https://my.bible.com/bible/916/MAT.5.36-37

‘Den som talar tanklösa ord sårar som med svärd, men de visas ord helar. Sanningens ord består för evigt, men lögnaktigt tal bara ett ögonblick. Herren avskyr dem som talar lögner, men han gläder sig över de ärliga. Den onde snärjs i sitt syndfulla prat, men den rättfärdige går oskadd ur nöden. Ett trovärdigt vittne ger ett ärligt vittnesbörd, men ett falskt bedrar. ‘
Ordspråksboken 12:13,17-19,22
https://my.bible.com/bible/916/PRO.12.13,17-19,22

Tänk hur viktigt det är med vårt tal. Jag sökte på tal i en biblisk sökmotor och fick hur mycket svar som helst Särskilt i Ordspråksboken finns det oerhört många ställen om ett rättfärdigt tal. Talets renhet är något som vi inte fäster så stort värde vid, men som enligt bibeln är oerhört viktigt. Hur lätt är det inte att ryckas med i skvaller och förtal.. Jag måste själv be om hjälp här.
Jesus betonade också vikten av att stå vid sitt ord att människor ska kunna lita på oss. Ja ska vara ja och nej ska vara nej.
Svordomar och fula ord är något som inte behagar Gud , men han kan hjälpa oss att bli kvitt detta om vi ber till honom med uppriktigt hjärta. Jag har varit med om människor som svurit som “borstbindare” men blivit helt befriade när de blivit frälsta.

Dagens sång : Rena mighttps://youtu.b

Livets värde

 

foster 10 veckor
Foster tio veckor, Lennart Nilsson

Dagens bibelord :’Du skapade organen inne i min kropp, du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förunderliga, att jag är så underbart skapad! Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta, när jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. ‘

Psaltaren 139:13-16
https://my.bible.com/bible/916/PSA.139.13-16

‘Hör på mig, ni avlägsna länder! Lyssna, ni folk i fjärran! Herren kallade mig innan jag var född. Redan när jag var i moderlivet nämnde han mig vid mitt namn. ‘
Jesaja 49:1
https://my.bible.com/bible/916/ISA.49.1

‘”Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till en profet för folken.” ‘
Jeremia 1:5
https://my.bible.com/bible/916/JER.1.5

Här ser vi hur Gud ser till människan redan innan hon är född. Då kan vi förstå hur värdefulla vi är Hans ögon. Det gäller inte bara det lilla fostret utan hela livet.
I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. ‘
Även fast jag är gammal och grå är jag värdefull därför att Gud har skapat mig.

‘Herre , du rannsakar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig vet du vad jag tänker. Du granskar mig vare sig jag går eller ligger. Du vet om allt som jag företar mig. Redan innan jag har ett ord på min tunga vet du, Herre , vad jag tänker säga. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller din hand över mig. Att veta detta är förunderligt för mig, mycket större än vad jag någonsin kan förstå. ‘
Psaltaren 139:1-6
https://my.bible.com/bible/916/PSA.139.1-6

Dagens sång:Du vet väl om att du är värdefull!
 

 

 

Glad att få leva

Natur
Natur

Dagens bibelord: ‘Gläd er alltid i Herren! Jag säger om igen: Gläd er! Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. ‘
Filipperbrevet 4:4-7
https://my.bible.com/bible/916/PHP.4.4-7

Ett glatt hjärta har en helande verkan, men modlöshet blir som en torka in i märgen.
Ordspråksboken 17:22 NUB
https://bible.com/bible/916/pro.17.22.NUB

Vi kan inte glädja oss på befallning men vi kan be och tacka Gud Tacksamhet föder glädje. Om vi tänker efter har vi säkert saker som vi kan tacka Gud för t.ex. det som sången nedan handlar om. Sören Jansson, som skrivit den sången, har verkligen saker att klaga på eftersom han sitter i rullstol och är gravt handikappad. men alla hans sånger präglas av en stor tacksamhet.

Dagens sång: Glad att få leva

Himlen

Himlen
Himlen över Åmberg. Sunne

Dagens bibelord: ‘Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.” ‘
Uppenbarelseboken 21:4

‘Låt ditt rike komma och din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen. Samla inte skatter här på jorden, där de förstörs av mal och mask och lätt kan bli stulna av inbrottstjuvar. Samla skatter i himlen, där varken mask eller mal förstör och där de är säkra för tjuvar. För där din skatt finns, där kommer också ditt hjärta att vara. ‘
Matteus 6:10,19-21

‘Men det står skrivet: ”Det inget öga har sett, inget öra har hört och inget människohjärtat kunnat ana, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” Men Gud har visat oss det genom sin Ande, för Anden utforskar allt, också djupen hos Gud. ‘
1 Korintierbrevet 2:9-10

”Lyckliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Lyckliga är ni när man hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Jubla och var glada, för ni får en stor lön i himlen. Så förföljde de ju profeterna före er. ‘
Matteus 5:10-12

‘Men vårt hemland är i himlen, och därifrån väntar vi också honom som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska genom sin kraft förvandla vår förnedrade kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, för han har makt att lägga allt under sig.’
Filipperbrevet 3:20-21

‘Sedan ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: ’Kom alla ni som min Fader har välsignat. Gå in i det rike som ända från världens skapelse har gjorts i ordning åt er. ‘
Matteus 25:34

Inför tronen
Den stora vitklädda skaran

‘Sedan fick jag se en stor skara människor som ingen kunde räkna. De var från alla folk och stammar och länder och språk, och de stod inför tronen och Lammet, klädda i vita dräkter och med palmkvistar i sina händer. De ropade högt: ”Frälsningen finns hos vår Gud, han som sitter på tronen, och hos Lammet.” ‘
Uppenbarelseboken 7:9-10

Det är svårt att föreställa sig hur det kommer att vara i himlen. Under den tiden när jag var sjuk längtade jag dit men vad var det jag längtade efter? Naturligtvis frihet från sjukdom och smärta. De svarta under slaveriet längtade från det tunga arbetet och slavägarnas hårda grymhet. Det var då gospeln föddes ex “ovan där randas morgonen” Men enligt bibelorden  är det den plats dit vi ska komma efter jordelivets slut. och få vistas i Guds kärlek och ljus. 

Det förekommer  många berättelser om  näradödenupplevelser numera.Jag är förvånad över att de är så väldigt lika varqandra.. Du kan säkert hitta någon om du surfar på internet. Det gemensamma är att man går som genom en tunnel och kommer fram till en ljus och vacker plats, där man får träffa redan avsomnade släktingar och vänner. En sak vet vi att vi kommer till en mycket underbar plats.

Dagens sång: Det finns himmel bortom här

 

 

 

 

Sanningen ska göra er fria

Boltziushemmet
Boltziushemmet

Dagens bibelord: ‘Jesus sa då till de judar som trodde på honom: ”Om ni håller er till mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria.” Så om Sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. ‘
Johannes 8:31-32,36
https://my.bible.com/bible/916/JHN.8.31-32,36

Häromdagen var vi några stycken som  besökte Boltziushemmet i Skåre. Boltzius var en predikant som bad för sjuka och många av dem blev friska. Han verkade i slutet av 1800-talet början på 1900-talet och människorna kom till hans lilla stuga för att få förbön. Han hade också en stor brevväxling, över 30 000 brev finns bevarade på Karlstad museum. Det är en  speciell känsla att komma dit och se alla kvarlämnade käppar kryckor och andra hjälpmedel. Där fanns också möbler och tavlor från hans tid där.

Valspråk av Boltzius
Valspråk av Boltzius

 

Bl.a. hittade jag ett valspråk som jag tyckte var så bra. Jag håller med Boltzius i detta. Jag är inte först och främst missionare eller pingstvän utan jag är Jesu lärljunge och mina syskon är de som har mött Jesus och tror på honom. Det är den sanna kyrkan.

Dagens sång: Mitt innersta rum

 

 

Kyrka - gemenskap
Kyrka – gemenskap