Påskens budskap 3: Tisdag

Templet

Dagens bibelord:‘Tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp. Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta, i trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten . Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till, för han som gett oss löftena är trofast. Låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra samlingar, så som vissa brukar göra. Låt oss i stället uppmuntra varandra, särskilt som ni ser att dagen närmar sig. ‘
Hebreerbrevet 10:19-25

Många bibelord i Nya Testamentet kan vara svåra att förstå om man inte känner till Gamla Testamentet. För att få förlåtelse för sina synder var judarna tvungna att offra djur till Gud , djurens blod renade från människornas synder. När Jesus dog ersatte Hans blod alla dessa olika offer i Gamla Testamentet en gång för alla.
I templet fanns ett rum som kallades Det Allra Heligaste. Framför det fanns ett mycket tjockt förhänge. Innanför det fick bara översteprästen  komma in en gång om året för att möta Gud. I vers 19 står det:
  –  tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp.
I Jerusalem på Jesu tid kunde man se templet och man kunde se förhänget till  Det Allra Heligaste. När Jesus dog på korset blev det en jordbävning och förhänget brast mitt itu. Alla i staden kunde se det. Det har en mycket stor symbolisk betydelse. Genom att Jesus dog på korset har vi fått förlåtelse för våra synder och genom att förhänget brast, kan vi alla som tagit emot Jesus, komma inför Gud direkt. Vi kan var och en leva i nära gemenskap med Gud utan mellanhänder. Halleluja!!!

Det är litet roligt att det står att vi inte ska överge våra samlingar, för det är ju något som vi i corona-riskgruppen måste göra i dessa dagar. Jag hoppas att du upptäckt att många gudstjänster sänds på internet just nu, och vem som helst kan gå in och lyssna och se på dessa.

Dagens sång: Det blod som Jesus göt för mig

Påskens budskap 2: Måndag

Vår

Dagens bibelord: ‘Men vem trodde på vårt budskap, och för vem har Herren uppenbarat sin arm ? Som en späd planta växte han upp inför honom, som en rot ur torr mark. Han hade ingen ståtlig gestalt som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man som visste vad lidande var, en som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad, och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar, och våra smärtor tog han på sig, medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev torterad och förödmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas, eller som tackan som står tyst när man klipper henne, han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad, dömd och bortförd. Vem i hans släkte tänkte på det? För han togs bort från de levandes land, blev straffad för mitt folks brott. Sin grav fick han bland de gudlösa, och med en rik man i sin död, han som aldrig hade gjort något orätt och aldrig hade ljugit. Men det var Herrens vilja att låta lidandet drabba honom, och även om hans liv blev givet som ett skuldoffer, ska han få se ättlingar och ett långt liv. Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över, ska han se ljuset och bli tillfreds med insikten. Min rättfärdige tjänare gör många rättfärdiga och bär deras skulder. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, och han ska dela byte med de mäktiga, för han var beredd att dö. Han räknades som en syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.’
Jesaja 53:1-12

Dagens sång: Stå upp i tro

Påskens budskap1: Palmsöndagen

Jesus rider in i Jerusalem

Vi går nu in i Stilla Veckan. Den kallas så, då det är veckan då Jesus utlämnas att pinas och dö på ett kors. Förr tog vi det på allvar med stillheten, kanske kan vi göra det i år också när hela samhället har stillats ner.Påsken är den största kristna högtiden.  På den vilar hela vår kristna tro. Tack vare att Jesus dog för våra synder kan vi bli frälsta och följa honom genom livet.

Dagens bibelord:
‘När vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet. Men inte bara det, vi är också stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga. Och uthålligheten ger fasthet och fastheten hopp. Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga Anden som han har gett oss. ‘
Romarbrevet 5:1-5
‘Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en festmåltid för honom. Marta serverade, och Lasaros var en av dem som åt tillsammans med Jesus vid bordet. Då tog Maria en flaska välluktande, dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Och hela huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, den av lärjungarna som senare skulle förråda honom, sa då: ”Varför sålde man inte den här oljan för trehundra denarer och gav pengarna till de fattiga?” Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv. Han skötte om kassan och brukade ta pengar därifrån. Men Jesus svarade: ”Lämna henne ifred! Hon sparade den här oljan för min begravning. De fattiga kommer ni alltid att ha ibland er, men mig har ni inte alltid.” När en stor mängd judar fick höra att Jesus var där, kom de dit för att träffa honom och också för att se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också, eftersom fler och fler judar lämnade dem och istället började tro på Jesus. Nästa dag fick en stor folkmassa som kommit till högtiden höra att Jesus var på väg till Jerusalem, och de tog palmkvistar och gick ut för att möta honom. De ropade: ”Hosianna! ”
”Välsignad är han
som kommer i Herrens namn! ”
”Israels kung!”
Jesus fick tag på en ung åsna och satte sig på den, som det står skrivet:
”Var inte rädd, dotter Sion .
Se, din kung kommer,
ridande på ett åsneföl.”
Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats, kom de ihåg att så som det stod skrivet om honom, så hade det gjorts med honom. Alla de som hade varit med när Jesus kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. Därför var det så många som gick ut för att möta honom, när de hörde att han hade gjort detta tecken. Men fariseerna sa till varandra: ”Ni ser att ingenting hjälper! Hela världen följer ju efter honom!” ‘
Johannes 12:1-19

Dagens sång: Se vi gå upp till Jerusalem

Tryggheten i Gud

Under dina vingar
Under Hans vingar

Dagens bibelord: ‘ Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren : “Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.” ‘
Psaltaren 91:1-2
Det vore konstigt att skriva om något annat i dessa orostider än om tryggheten i Gud. Den här psalmen har blivit mycket citerad och läst under den  oroliga tid som vi nu lever i.  
 — sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga. Kan det finnas någon bättre plats? Det är där vi ska vara för jämnan. Den som vi ska lita på är inte i första hand statsepedemiologen utan på vår Far i himlen. Han ska alltid vara nummer ett.
Ytterligare en fin bild på trygghet är:
  – ‘
Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. ‘
Psaltaren 91:4
Jag kan inte garantera dig att du ska slippa coronan, men du kan få en trygghet om du söker Gud och låter honom ta hand om ditt liv. 
Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. ‘
Psaltaren 91:11-12

Dagens sång: Du mitt hopp

Ensamhet

Ensam
Ensam

Dagens bibelord:’ Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. ‘
Lukasevangeliet 6:12
‘ Jesus gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sade: “Abba , Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.” När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: “Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Han gick bort igen och bad med samma ord. ‘
Markusevangeliet 14:35-39

I våra dagar talar vi om frivillig och ofrivillig ensamhet. I bibelställena ovan ser vi två exempel från Jesu liv. I det första drar sig Jesus undan därför att Han behöver vara ensam. Han ska välja ut vilka som ska bli Hans lärjungar och vi förstår att Han vill vara ensam och tänka och be. I det andra exemplet vill han ha sällskap men lärjungarna somnar och Han får vara ensam i sin svåra kamp. Han visste också att alla lärjungarna skulle lämna honom när han blir gripen av sina fiender. 

Nuförtiden är ensamhet ett stort problem. Genom att samhället har ändrat sig från bondesamhälle till ett industrisamhälle där människorna alltmer bor i stora städer har det inneburit att vi blivit mer ensamma än när vi bodde i mindre byar och hade mer gemenskap med varandra. I en ny enkätstudie visar det sig att en fjärdedel   av unga mellan 15-24 år känner sig ensamma och att det har ökat de sista åren. Var sjätte person uppger att de inte har någon nära vän. En sak som skrämde mig häromdagen var när jag läste på Facebook att det inte alls är ovanlig att det förekommer begravningar där bara prästen och kantorn är med, inga anhöriga eller vänner till den döde.

Vi människor är inte skapade för att leva ensamma. Vi kan bli det av många anledningar. Att kunna hitta en väg ur ensamhet kan vara svårt, särskilt om man känner sig blyg och har svårt att ta kontakt. Det finns så många goda råd hur vi ska göra för att bryta ensamheten. Det sämsta vi kan göra är att sätta oss ner och vänta på att andra ska ta kontakt med oss.  Försök  att fatta mod, ta kontakt med någon du tycker om, ge dig ut i sammanhang där du tror att du skulle trivas.

Den självvalda ensamheten är något annat. Det finns människor som har mer behov av att vara ensamma än andra. Jag har vänner som inte kan vara ensamma alls, medan andra njuter av ensamheten. Vi måste acceptera att vi är olika.

Jag har själv haft perioder då jag varit ensam eller känt mig ensam, vilket inte alltid är samma sak, men jag är glad att det idag inte är så. Min tro har hjälpt mig. Jesus är min bäste vän. Finner du honom är det en hjälp, men du behöver människor också. Där kan en kristen gemenskap bli till hjälp. Känner du någon som är kristen, ta kontakt med den och du kan få hjälp både med att finna Jesus och mänsklig gemenskap.

Dagens sång:Du går ej ensam.

You´ll newer walk allone