Rädda lärljungar

Joh. 20:19 På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” 20 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren.
 21 Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.

Är du rädd för de som inte kan godta din kristna tro. Var inte rädd, Jesus kommer och säger till dig:  ”Frid vare med dig!” Han ska hjälpa dig.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

av Birgitta

Björn, Sunne