vishet, vittna

”Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.”
‭‭Kolosserbrevet‬ ‭4:5-6‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/col.4.5-6.sfb14

av Birgitta

Björn, Sunne