Ensamhet

Ensam
Ensam

Dagens bibelord:’ Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. ’
Lukasevangeliet 6:12
’ Jesus gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sade: ”Abba , Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.” När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: ”Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Han gick bort igen och bad med samma ord. ’
Markusevangeliet 14:35-39

I våra dagar talar vi om frivillig och ofrivillig ensamhet. I bibelställena ovan ser vi två exempel från Jesu liv. I det första drar sig Jesus undan därför att Han behöver vara ensam. Han ska välja ut vilka som ska bli Hans lärjungar och vi förstår att Han vill vara ensam och tänka och be. I det andra exemplet vill han ha sällskap men lärjungarna somnar och Han får vara ensam i sin svåra kamp. Han visste också att alla lärjungarna skulle lämna honom när han blir gripen av sina fiender. 

Nuförtiden är ensamhet ett stort problem. Genom att samhället har ändrat sig från bondesamhälle till ett industrisamhälle där människorna alltmer bor i stora städer har det inneburit att vi blivit mer ensamma än när vi bodde i mindre byar och hade mer gemenskap med varandra. I en ny enkätstudie visar det sig att en fjärdedel   av unga mellan 15-24 år känner sig ensamma och att det har ökat de sista åren. Var sjätte person uppger att de inte har någon nära vän. En sak som skrämde mig häromdagen var när jag läste på Facebook att det inte alls är ovanlig att det förekommer begravningar där bara prästen och kantorn är med, inga anhöriga eller vänner till den döde.

Vi människor är inte skapade för att leva ensamma. Vi kan bli det av många anledningar. Att kunna hitta en väg ur ensamhet kan vara svårt, särskilt om man känner sig blyg och har svårt att ta kontakt. Det finns så många goda råd hur vi ska göra för att bryta ensamheten. Det sämsta vi kan göra är att sätta oss ner och vänta på att andra ska ta kontakt med oss.  Försök  att fatta mod, ta kontakt med någon du tycker om, ge dig ut i sammanhang där du tror att du skulle trivas.

Den självvalda ensamheten är något annat. Det finns människor som har mer behov av att vara ensamma än andra. Jag har vänner som inte kan vara ensamma alls, medan andra njuter av ensamheten. Vi måste acceptera att vi är olika.

Jag har själv haft perioder då jag varit ensam eller känt mig ensam, vilket inte alltid är samma sak, men jag är glad att det idag inte är så. Min tro har hjälpt mig. Jesus är min bäste vän. Finner du honom är det en hjälp, men du behöver människor också. Där kan en kristen gemenskap bli till hjälp. Känner du någon som är kristen, ta kontakt med den och du kan få hjälp både med att finna Jesus och mänsklig gemenskap.

Dagens sång:Du går ej ensam.

You´ll newer walk allone

 

av Birgitta

Björn, Sunne