Rädda lärljungar

Joh. 20:19 På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: “Frid vare med er!” 20 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren.
 21 Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.

Är du rädd för de som inte kan godta din kristna tro. Var inte rädd, Jesus kommer och säger till dig:  “Frid vare med dig!” Han ska hjälpa dig.

 

Profetia

Jer. 23: 5
Se, dagar skall komma,
säger Herren ,
då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung
och handla med vishet, han skall utöva rätt
och rättfärdighet i landet.
6
I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn
man skall ge honom: Herren vår rättfärdighet.

En profetia om Jesus Kristus. Finns många sådana i Gamla Testamentet som gick i uppfyllelse när Jesus kom för drygt 2000 år sedan och många som pekar på att Han ska komma tillbaka en andra gång för att hämta de som tror på Honom.

Dagens sång: Jesus kommer, Curt & Roland

Gud……..jag förstår inte allt

Jobs bok i gamla testamentet är en bok som jag tycker är svår att begripa sig på. Job var en rättskaffens man men blev ändå utsatt för svårt lidande Även om den är svår att förstå har jag ändå blivit välsignad av den. Det finns t,ex. en underbar beskrivelse av skapelsen som jag skrivit om i ett tidigare bibelstudium den står i kap. 38-41. Där använder Gud skapelsen för att visa för Job hur stor Han är och att Job aldrig kan förstå allt.Gud är mycket större än vi kan omfatta med vårt förstånd.. Det är då Job kommer till insikt om det och svarar så här.

Job. 42 1 Job svarade Herren och sade: 2
Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar
är omöjligt för dig.
3
Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om
vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod.
4
Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig,
och du må ge mig kunskap.
5
Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig
med egna ögon.
6
Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska.

När vi inte förstår allt med Gud får vi ödmjuka oss och säga som Job.

Bön: Herre du är större än vi kan tänka, vi faller ner i beundran inför dig.

Dagens sång: How great Thou art Johny Cash

Tåredalen

Ps. 84:6 Saliga är de 
som har sin styrka i dig,
som har dina vägar i sitt hjärta.
7 När de vandrar genom tåredalen 
gör de den rik på källor,
och höstregnet täcker den
med välsignelser.
8 De går från kraft till kraft,
de träder fram inför Gud på Sion.


Tåredalen….vilket målande namn på livet. Du håller säkert med mig att livet inte alltid är lätt. Finns det någon som vandrar genom livet utan tårar och bekymmer? Men som jag har du kanske mött de här människorna som gör tåredalen rik på källor, människor som kan trösta och styrka oss, de som har sin styrka i Gud och kan dela med sig av den till oss.

Bön: Tack Herre för de människor som har fått gåvan att trösta och hjälpa sina medvandrare på livsvägen. Hjälp oss  som tagit emot dig i våra hjärtan att vara sådana personer.

Dagens sång: Öppna mitt hjärta för dig Gud

 

Den gode herden

 Den gode herden

23 1 En psalm av David.
Herren är min herde,
mig ska inget fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
 där jag finner ro.
3 Han ger liv åt min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar 
i dödsskuggans dal 
fruktar jag inget ont,
för du är med mig.
Din käpp och stav ,
de tröstar mig.
5 Du dukar för mig ett bord 
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja 
och låter min bägare flöda över.
6 Ja, godhet och nåd ska följa mig 
i alla mina livsdagar,
och jag ska bo i Herrens hus
 för alltid.


Det här är en psalm, som har älskats av människor i alla tider.Vad som än händer i vårt liv känns det tryggt att vila i förvissningen att Herren är vår herde.

Bön: Tack Herre för att du är den gode herden. Tack för att vi alltid kan lita på Dig.

Dagens sångHerren är min herde.

Lär känna Fadern

Matt. 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Vi vet ju att Fader, Son  och Helig Ande är ett och därför känner varandra helt som ingen annan gör..Det som jag fastnar för i den här versen är det sista
och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Vem vill  Sonen uppenbara honom för? Det måste ju vara de som har lämnat sina liv till Jesus. Då lär vi känna Fadern på ett helt nytt sätt därför att Jesus vill uppenbara honom för oss.

Bön: Tack Jesus för att du uppenbarar Fadern för oss, så att vi lär känna honom och hans vilja.

Helande

Matt.4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24 Ryktet om honom gick ut över hela Syrien*, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka* och lama, och han botade dem. 25 Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis*, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.

Bibeln berättar så enkelt och självklart om vad Jesus gjorde. Han gick omkring, han undervisade och han botade. Människorna kom till honom med alla slags sjukdomar och han botade dem.

Människor blir helade av Jesus idag också. Jag undrar vad det beror på att inte så många blir helade är att vi alltför sällan ber för helande? Det borde vara den naturligaste sak i världen att be för någon som är sjuk. På något sätt är vi rädda……

-tänk om han inte blir helad,  då blir han ju bara ledsen om jag ber för honom,

kanske vi tänker. Nej jag tror att vi ska vara mycket mer frimodiga. En sak som är märklig är ju att i utvecklingsländer som i ex Afrika är det mycket vanligare med helande efter förbön. Vi här i västerlandet har blivit alltför intellektuella för att kunna tro på helande.

Har du någon erfarenhet av gudomligt helande? Skriv gärna i kommentarsfältet så ska jag berätta om erfarenheter som jag har.

 

 

 

Kroppen, ett tempel för den Helige Ande

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! (‭Första Korintierbrevet‬ ‭6‬:‭19-20‬ SFB)

Det står på flera ställen i Bibeln att vi  och vår kropp är ett tempel åt den Helige Ande. Det här tycker jag är en maning till oss att sköta om vår kropp. Det står tidigare i det här kapitlet

– Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. (‭Första Korintierbrevet‬ ‭6‬:‭12‬ SFB)

Det är mycket som kan ta makten över oss som inte är nyttigt ex. tobak, alkohol, knark, sex, mat. Nu tycker du kanske jag är dömande men är vår kropp ett tempel för den Helige Ande borde vi vara rädda om den. Jag måste själv kämpa med att inte äta fö mycket och  fel och inte röra på mig, som jag vet att jag behöver för att må bra.

Gud har omsorg om os. Han vill att vi ska må bra. Han vill också hjälpa oss om vi har svårt att ändra vår livsföring. Hur underbart är det inte att höra hur människor fått hjälp med att komma ur olika missbruk när de har lämnat sina liv i Guds hand. Han kan hjälpa dig också men han vill att vi ska ta steget och be Gud om hjälp.

Skördearbetare

Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (‭Matteusevangeliet‬ ‭9‬:‭35-38‬ SFB)

Här visar sig Jesu hjärta för människorna. Här kan vi se hur han arbetade för att nå dem.

1. Han gick omkring i städer och byar……han isolerade sig inte, han var mitt ibland människorna, där de var. Det är vi också kallade att vara. Det var därför han kunde se hur de hade det, de var rivna och slagna som får utan herde. Visst kan vi säga att det är så idag också.

2. Han undervisade i synagogorna…….vi får komma till våra kyrkor och bli undervisade eller undervisa om vi har den kallelsen..

3. Han botade alla slags krämpor……Han tog hand om alla personligt och botade dem, vår kallelse också att bry oss om människorna, be för dem till helande och upprättelse.

Men som då är vi också nu för få, vi är kallade att be för att det ska bli fler arbetare i Guds rike. Kanske är du en av dem som ska bli en arbetare i Guds rike?

 

Tålamod

Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig. (‭Predikaren‬ ‭7‬:‭9‬ SFB)

Tänk så sant. Nog är det roligt att börja med nya saker men svårt att hålla ut tills det blir färdigt. Det får jag kämpa med själv.