Påskdagen

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sade till varandra: ”Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” (‭Markusevangeliet‬ ‭16‬:‭1-3‬ SFB14) Då blev det en kraftig …

Lördag

Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: ”Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och …

Jesu lidande, tisdag i påskveckan

På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet: ”Hosianna, Davids son!”, blev de upprörda och sade till honom: ”Hör du vad de säger?” Jesus svarade dem: ”Ja, har ni aldrig läst: Av barns och …

Tillit

Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” (‭Andra Moseboken‬ ‭14‬:‭13-14‬ SFB14) Bön: Herre hjälp oss att alltid …