Vårt uppdrag

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Vi firar pingst för att det var detta som hände med lärjungarna på pingstdagen

Vishet

Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få.

Jakobs brev 1:5

Vilken tillgång vi har!!!

Som Jesus

Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var:”
‭‭Filipperbrevet‬ ‭2:1-5‬ ‭SFB15‬‬

Här ser vi alltså hur Jesus är. Han har medkänsla och barmhärtighet,  Han har kärlek och ödmjukhet och ser inte sitt eget bästa utan till andras.

Be efter Guds vilja

 Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.

FÖRSTA JOHANNESBREVET 5:14-15

Obs . att det står efter Hans vilja. Vi kan inte tro att vi ska få vad som helst  när vi ber honom. Den här versen kompletterar det bibelord som vi läste den 5/12 .

Hur vet jag då vad som är Guds vilja? Oftast kan vi använda sunda förnuftet, vi kan inte be om något som är skadligt för oss eller våra medmänniskor, inte heller om något som inte stämmer med bibelordet, eller som vi känner genom den Helige Ande i oss att det är fel. Annars kan vi ha stor frimodighet. Får vi ändå inte bönesvar kanske det inte är en bön efter Guds vilja eller också är inte tiden inne än för bönesvar.

Andens frukt

Galaterbrevet 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Detta är inget vi kan åstadkomma själva utan föds fram i oss när vi försöker leva nära Herren. Ett annat ord är helgelse. Att umgås med Honom i bön, lovsång och bibelläsning är det bästa av allt.

 

Vilken är Guds Ande?

”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.”
‭‭Första Johannesbrevet‬ ‭4:1-3‬ ‭SFB14‬‬


http://bible.com/1223/1jn.4.1-3.sfb14

Prövningar

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.

ROMARBREVET 8:18

Att bli kristen är ingen garanti för att slippa lidande under vår livstid. Hurdana människor skulle vi bli då? Vi lever under samma förutsättningar som alla andra. Skillnaden är att när prövningarna kommer har vi någon att gå till som ger oss styrka och råd genom den Helige Ande.

Dagens sång: Ovan där med Carola

Trons kapitel i bibeln

1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Hebr. 11:1

Genom tron får vi  en övertygelse om vad som är Guds vilja. Hur det går till går inte att veta, det är övernaturligt, genom den Helige Ande. Läs hela det här kapitlet och du får se både hur jobbiga och härliga saker händer när du går i tro .

Dagens sång: Stå upp i tro!

I dagen sång gäller det helande men löftet gäller på alla livets områden.

Tankelivet

”För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”
‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:8‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/php.4.8.

Det är oerhört viktigt vad vi matar vårt tankeliv med. I våra dagar, när vi har så lätt för att komma åt en massa information på olika sätt, är det viktigt att vi väljer rätt. Att utsätta sig för felaktiga intryck kan skada anden i oss och föra oss bort från Gud.

Dagens sång: Rena mig