Vårt uppdrag

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Vi firar pingst för att det var detta som hände med lärjungarna på pingstdagen

Vishet

Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Jakobs brev 1:5 Vilken tillgång vi har!!!