Dömande

Sak. 7:9 Så säger HERREN Sebaot: ”Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. 10 Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.” Det här var en regel som gavs till Israel redan på gamla testamentets tid. Samma regel gäller än idag.Vi ska …