Vad gör en människa oren?

”Jesus kallade till sig folket igen och sade: “Lyssna på mig allihop och förstå: Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. “

När han hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: “Så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte: “Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.””
‭‭Markusevangeliet‬ ‭7:14-15, 17-23‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/mrk.7.14-15,17-23.sfb14ä

Fattig….rik

Jak 2:2 Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den finklädde och säger: “Varsågod och sitt, här är en bra plats”, men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig här vid mina fötter” – 4 har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv?

Något att alltid tänka på. Hur ofta gör vi inte så?

Dagens sång: Guldgrävarsången

Lön?

”Lön för ödmjukhet och HERRENS fruktan, är rikedom, ära och liv.”
‭‭Ordspråksboken‬ ‭22:4‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/pro.22.4.sfb14

Hur kan det här bibelordet passa ihop med det som jag skrev den 22 juni?

Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har u inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. (‭Första Timoteusbrevet‬ ‭6‬:‭6-8‬ SFB14)

Jag var tvungen att fundera litet. Kanske kan någon förklara det för mig? Alla kristna är ju inte befriade från ekonomiska bekymmer, men otaliga är de vittnesbörd jag har hört hur Gud gripit in i svåra situationer och hjälpt också ekonomiskt. Många talar också om vikten av att ge tionde. Hur deras ekonomi välsignats när de gör det och hur besvärligt det blir när de slutar.

Egentligen kanske den här synen på ekonomi är den rätta? 

En kvinna visar sin kärlek till Jesus

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. (‭Johannesevangeliet‬ ‭12‬:‭1-3‬ SFB14)

Maria smörjer Jesu fötterHär är ett nytt bibelställe om Marta och Maria. Åter arbetar Marta med det praktiska och Maria visar sin hängivenhet för Jesus på ett annat sätt. Inget är mer värt än det andra. Att Jesus gick med på ett sånt slöseri! Han såg kärleken som låg bakom.

 

Fasta

Matt. 6:16 När ni fastar,* se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, 18 så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Lägg märke till att Jesus inte säger om du fastar utan när du fastar. Det var alltså helt naturligt för Honom att man fastar men att det inte ska vara ett sätt att göra sig märkvärdig utan att det är en sak mellan Gud och mig.

Fasta är populärt  idag genom 5-2 metoden för bantning. Det har förekommit i alla religioner och på olika sätt som ett sätt att få mer koncentration i bön och få tid över till det  Läs här.

Den vanligaste fastan är den vid påsk, då det varit tradition inom kristendomen att fasta 40 dagar före med avslutning på påskaftonen.

Det står i Wikipedia att det inte är så vanligt med fasta inom protestantismen, men alltsedan jag kom med i den karismatiska rörelsen och pingströrelsen har jag förstått att det varit vanligt där. Tidigare var jag aktiv inom Missionsförbundet och där hade jag aldrig hört talas om fasta som en hjälp i bönen.

Fasta kan också innebära att jag avstår från TV-tittande, godis, dator, alkohol och kött, tidningar eller något annat. Meningen är att avstå från något för att vinna något annat.

Har du ett mycket angeläget böneämne, pröva att fasta en dag för att få mer koncentration i bönen.

Har du egna erfarenheter av fasta, skriv gärna en kommentar och berätta om det.

 

 

 

 

 

Hänsyn

Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.

Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet:”Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud.” Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.

Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. (‭Romarbrevet‬ ‭14‬:‭1-3, 10-13, 21-22‬ SFB)

Här läser vi hur viktigt det är att ta hänsyn till dem som är svaga i tron. När någon är ny i tron har vi ofta så bråttom med att pracka på honom allt vi vet om den kristna tron innan han är mogen för det. Det är bättre att det får mogna fram, att vederbörande söker av eget intresse.

När det gäller mat och dryck tänker jag särskilt på alkoholen. Det är viktigt att vi tar hänsyn till de som blivit frälsta från missbruk att vi inte serverar alkohol när vi träffas.

Det som det här handlar om är att inte ha en dömande attityd. Vi ska varsamt leda dem vidare som är svaga i tron,men vi måste naturligtvis tala om var vi står i viktiga frågor. Återigen måste vi be den helige Ande om vishet och ledning.

 

 

 

Julfesternas tid.

Det har varit ett väldigt festande sista veckan. Först julbordet på Hagen, som jag redan skrivit om.

I tisdags gjorde manskören ett bejublat framträdande, också på Hagen.. Sedan på kvällen var jag på mitt livs första Nobelfest. Här i sagolika Sunne ordnar man anhörigcafe’ varje tisdag. En mycket god tanke att anhöriga får träffas och prata av sig. Det var den gruppen som hade ordnat med en liten fest. mycket god mat och trevliga människor. Jag ska försöka gå på de här träffarna. Det var mycket givande.

onsd kväll var alla grupperna i församlingen samlade hemma hos en medlem. En underbar kväll med en härlig soppa, god gemenskap och andligt utbyte. Vi läste julevangeliet delade med varandra om året som gått och tackade Gud för allt gott som han gett oss under det gångna året.

Idag har det varit Lucia på Hagen. 8 söta flickor som sjöng underbart vackert.

 

 

Första julbordet.

Idag var det dags för  Knuts 14-dagars period på Hagen. En glad överraskning när vi kom dit….det var julbord. Personalen hade gjort så fint och lagat mat hela dagen. Alla boende var med och även en del anhöriga. Verkligen mysigt.

Julbord på Hagen
Julbord på Hagen

 

Knut trivs
Knut trivs