Människan…Guds avbild

Jakobs brev 3:9 Med tungan välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Människan är skapad till Guds avbild! Det gäller alla människor,oavsett ras eller kön , Första Moseboken 1:27 (SFB14)… Fortsätt läsa Människan…Guds avbild

Den rena andliga mjölken

1Petr 2:1 Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning,3 när ni nu har smakat att Herren är god. Ett ord som talar för sig själv. Dagens sång :For your name is holy