Den samariska kvinnan

Och Jesus kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: “Ge mig lite att dricka.” Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?” Judarna umgås nämligen inte med samarierna. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭5-9‬ SFB14)

Det här är ett av de bästa kapitlen i Bibeln tycker jag. Jesus struntar ,bara i de här verserna, i två av den tidens regler. Han talar med en främmande kvinna, otänkbart på den tiden. Han struntar också i rasfördomar, en jude fick inte prata med en samarier. Han kan verkligen vara vårt föredöme.

Senare i kapitlet gör Jesus upp med ytterligare en fördom.

Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem.” Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭20-21‬ SFB14) 

Jesus ger oss frihet att be var som helst.

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭23-24‬ SFB14)

Läs gärna hela kapitlet och du får se hur Jesus genom samtalet upprättar kvinnan som inte hade något värde i människornas ögon. Genast börjar hon tjäna Honom genom att vittna om Jesus och hela stan kom för att lyssna till Honom.

Bön: Herre tack för att vi kan tillbe dig i ande och sanning var vi än befinner oss.

Sång:  Det finns en källa

 

 

 

 

Född på nytt

Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.” (‭Johannesevangeliet‬ ‭3‬:‭5-8‬ SFB14)

Hur ska jag känna igen Guds Ande?

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antipkrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. (‭Första Johannesbrevet‬ ‭4‬:‭2-3‬ SFB14

Sång:Det enda jag vet

Kvinnlig arvsrätt

Döttrarna till Selofhad trädde fram. Selofhad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, av Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Mahla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. De stod nu inför Mose och prästen Eleasar, furstarna och hela menig-heten vid ingången till uppenbarelsetältet och sade: “Vår far dog i öknen, men han tillhörde inte den hop som rotade sig samman mot HERREN, Koras hop, utan han dog genom egen synd, och han hade inga söner. Varför skall vår fars namn avlägsnas ur hans släkt därför att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder.” Mose bar fram deras sak inför HERRENS ansikte. Och HERREN sade till Mose: “Selofhads döttrar har talat rätt. Du skall ge dem en arvsbesittning bland deras fars bröder genom att låta deras fars arvedel gå över till dem. (‭Fjärde Moseboken‬ ‭27‬:‭1-7‬ SFB14)

Idag läste jag det här och blev ganska förvånad. I den kulturen som var då var det ganska fantastiskt att kvinnor kunde få arvsrätt. Mose instiftade en lag att det skulle vara så i fortsättningen.

 

Äktenskap

Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån HERREN. (‭Ordspråksboken‬ ‭18‬:‭22‬ SFB14)

HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” (‭Första Moseboken‬ ‭2‬:‭18‬ SFB14)

Gud har skapat man och kvinna till att leva tillsammans. Det är inte bara mannen som funnit något gott när han funnit en hustru, samma gäller också för kvinnan när hon funnit en man, därför att det är så det ska vara.  Det kan kännas svårt för den som inte gör det. Är du i den situationen, be till Gud att du finner den rätte, rätta. Det kan ju vara så att alla inte finner någon. Se t.ex på Paulus, han hade ingen fru. Om det är Guds vilja att du ska leva ensam för att kunna tjäna honom fullt ut kommer han att visa dig det. Gift dig inte bara för att du vill bli gift utan för att du upplever att det är rätt.

Bön: Herre vi ber för den idag som längtar efter att finna en livskamrat. Vi ber att det ska bli rätt och att du ska välsigna deras äktenskap.

Sång: kärleken, Curt & Roland