Gud……..jag förstår inte allt

Jobs bok i gamla testamentet är en bok som jag tycker är svår att begripa sig på. Job var en rättskaffens man men blev ändå utsatt för svårt lidande Även om den är svår att förstå har jag ändå blivit välsignad av den. Det finns t,ex. en underbar beskrivelse av skapelsen som jag skrivit om i ett tidigare bibelstudium den står i kap. 38-41. Där använder Gud skapelsen för att visa för Job hur stor Han är och att Job aldrig kan förstå allt.Gud är mycket större än vi kan omfatta med vårt förstånd.. Det är då Job kommer till insikt om det och svarar så här.

Job. 42 1 Job svarade Herren och sade: 2
Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar
är omöjligt för dig.
3
Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om
vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod.
4
Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig,
och du må ge mig kunskap.
5
Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig
med egna ögon.
6
Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska.

När vi inte förstår allt med Gud får vi ödmjuka oss och säga som Job.

Bön: Herre du är större än vi kan tänka, vi faller ner i beundran inför dig.

Dagens sång: How great Thou art Johny Cash

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne