Språket

Källa
Livets källa

Dagens bibelord: ’I början fanns Ordet . Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. ’
Johannes 1:1-5
https://my.bible.com/bible/916/JHN.1.1-5

Ordet = Jesus

’Den som menar sig vara troende men inte kan kontrollera sin tunga, han bedrar sitt hjärta. Hans tro är värdelös. ’
Jakob 1:26
https://my.bible.com/bible/916/JAS.1.26

’Svär inte heller vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vare sig vitt eller svart. Säg bara ja eller nej. Det räcker. Tanken att ge mer tyngd åt orden kommer från den Onde . ’
Matteus 5:36-37
https://my.bible.com/bible/916/MAT.5.36-37

’Den som talar tanklösa ord sårar som med svärd, men de visas ord helar. Sanningens ord består för evigt, men lögnaktigt tal bara ett ögonblick. Herren avskyr dem som talar lögner, men han gläder sig över de ärliga. Den onde snärjs i sitt syndfulla prat, men den rättfärdige går oskadd ur nöden. Ett trovärdigt vittne ger ett ärligt vittnesbörd, men ett falskt bedrar. ’
Ordspråksboken 12:13,17-19,22
https://my.bible.com/bible/916/PRO.12.13,17-19,22

Tänk hur viktigt det är med vårt tal. Jag sökte på tal i en biblisk sökmotor och fick hur mycket svar som helst Särskilt i Ordspråksboken finns det oerhört många ställen om ett rättfärdigt tal. Talets renhet är något som vi inte fäster så stort värde vid, men som enligt bibeln är oerhört viktigt. Hur lätt är det inte att ryckas med i skvaller och förtal.. Jag måste själv be om hjälp här.
Jesus betonade också vikten av att stå vid sitt ord att människor ska kunna lita på oss. Ja ska vara ja och nej ska vara nej.
Svordomar och fula ord är något som inte behagar Gud , men han kan hjälpa oss att bli kvitt detta om vi ber till honom med uppriktigt hjärta. Jag har varit med om människor som svurit som ”borstbindare” men blivit helt befriade när de blivit frälsta.

Dagens sång : Rena mighttps://youtu.b

av Birgitta

Björn, Sunne