Lycka

De rättfärdigas lycka Ps. 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Salig kan vi se som ett religiöst ord, jag kan ha väldigt problematiska omständigheter men ändå vara salig i …