Lycka

De rättfärdigas lycka Ps. 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Salig kan vi se som ett religiöst ord, jag kan ha väldigt problematiska omständigheter men ändå vara salig i… Fortsätt läsa Lycka