Sanningen ska göra er fria

Boltziushemmet
Boltziushemmet

Dagens bibelord: ‘Jesus sa då till de judar som trodde på honom: ”Om ni håller er till mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria.” Så om Sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. ‘
Johannes 8:31-32,36
https://my.bible.com/bible/916/JHN.8.31-32,36

Häromdagen var vi några stycken som  besökte Boltziushemmet i Skåre. Boltzius var en predikant som bad för sjuka och många av dem blev friska. Han verkade i slutet av 1800-talet början på 1900-talet och människorna kom till hans lilla stuga för att få förbön. Han hade också en stor brevväxling, över 30 000 brev finns bevarade på Karlstad museum. Det är en  speciell känsla att komma dit och se alla kvarlämnade käppar kryckor och andra hjälpmedel. Där fanns också möbler och tavlor från hans tid där.

Valspråk av Boltzius
Valspråk av Boltzius

 

Bl.a. hittade jag ett valspråk som jag tyckte var så bra. Jag håller med Boltzius i detta. Jag är inte först och främst missionare eller pingstvän utan jag är Jesu lärljunge och mina syskon är de som har mött Jesus och tror på honom. Det är den sanna kyrkan.

Dagens sång: Mitt innersta rum

 

 

Kyrka - gemenskap
Kyrka – gemenskap

Älskade sånger

Tänk så mycket musiken betyder  för oss. Jag är så glad för att jag med datorns hjälp kan få lyssna till vilken musik jag vill,  med bara ett par knapptryckningar. På YouTube kan jag dessutom se den som sjunger med datorns hjälp. Min musiksmak är nog väldigt varierad, jag tycker om all slags musik utom möjligen den värsta hårdrocken. Eftersom jag är till åren kommen så har jag nog en dragning åt den musik som var populär några år tillbaka.

I kristna kretsar skiljer man ofta mellan lovsång och väckelsesånger. Ungdomarna vill inte gärna lyssna på och sjunga de äldre sångerna, men när jag lyssnar på texten så är den ofta innehållsrik. Det är gott när båda sångstilarna får mötas i våra kyrkor tycker jag. 

I mina inlägg brukar jag försöka få med en sång. I dag råkade jag lyssna på en norsk sångare som var helt okänd för mig. Han heter Per Juvang och sjunger på ett så mjukt och behagligt sätt.

Tro på Gud

Den som tror på Jesus

Dagens bibelord: ‘Det budskap vi har hört från honom, och som vi nu förkunnar vidare för er, är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom. Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. Men om vi lever i ljuset, på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd. ‘

1 Johannesbrevet 1:5-7
https://my.bible.com/bible/916/1JN.1.5-7

Ta emot Jesus i ditt hjärta så kan mörkret vändas till ljus.

 

 

Lovsång

Luk. 19:7 När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se: 38 “Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!” 39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: “Mästare, säg åt dina lärjungar!” 40 Han svarade: “Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa.”


Vi har idag i våra kyrkor hört många texteroch sånger om hur Jesus rider in i Jerusalem. Det här är en av dem. I alla tider har människor försökt stoppa lovsången till Jesus från de kristna, men det går inte. Vi ällskar vår Herre och Frälsare. Tänk på att om vi tystas kommer srenarna att ropa.

Bön; Herre vi höjer vår lovsång till dig, Vi vill som lärjungarna ropa med hög röst och i glädje prisa dig.

Dagens sång: Tänd ett ljus i första advent

Fasta

Matt. 6:16 När ni fastar,* se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, 18 så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Lägg märke till att Jesus inte säger om du fastar utan när du fastar. Det var alltså helt naturligt för Honom att man fastar men att det inte ska vara ett sätt att göra sig märkvärdig utan att det är en sak mellan Gud och mig.

Fasta är populärt  idag genom 5-2 metoden för bantning. Det har förekommit i alla religioner och på olika sätt som ett sätt att få mer koncentration i bön och få tid över till det  Läs här.

Den vanligaste fastan är den vid påsk, då det varit tradition inom kristendomen att fasta 40 dagar före med avslutning på påskaftonen.

Det står i Wikipedia att det inte är så vanligt med fasta inom protestantismen, men alltsedan jag kom med i den karismatiska rörelsen och pingströrelsen har jag förstått att det varit vanligt där. Tidigare var jag aktiv inom Missionsförbundet och där hade jag aldrig hört talas om fasta som en hjälp i bönen.

Fasta kan också innebära att jag avstår från TV-tittande, godis, dator, alkohol och kött, tidningar eller något annat. Meningen är att avstå från något för att vinna något annat.

Har du ett mycket angeläget böneämne, pröva att fasta en dag för att få mer koncentration i bönen.

Har du egna erfarenheter av fasta, skriv gärna en kommentar och berätta om det.

 

 

 

 

 

Lycka

De rättfärdigas lycka

Ps. 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd 
och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 
2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning 
och begrundar hans ord dag och natt.

Salig kan vi se som ett religiöst ord, jag kan ha väldigt problematiska omständigheter men ändå vara salig i min tro på Gud. För mig är det inte så stor skillnad på lycklig och salig men lycka sätter jag ofta i samband med materiella saker. I Katolska Kyrkan kan en människa saligförklaras när hon dör för att sedan kanske bli helgonförklarad. Då blir det ju en annan betydelse på salig, som nog menas i den här bibelversen, ren, syndfri.

Åter igen kommer det här uttrycket med glädje i undervisning och i Hans ord. Då invänder vän av ordning,
-vad kan det vara för glädje och lycka i att läsa Bibeln och tänka på det som står.
Har du prövat? Om inte…. plocka fram din bibel och börja att läsa Johannes Evangelium så får du se, en ny värld kanske öppnar sig för dig!

 

 

Förr och nu

Den gamla och den nya människan
1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. 4 När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. 5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. 6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. 7 Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. 8 Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. 9 Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. 11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 14 Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. 15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. 16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Det här bibelordet talar också för sig själv. Det kan tyckas helt omöjöligt att leva upp till det som står i andra delen, men då måste vi komma ihåg att det inte är vi själva som åstadkommer detta genom att prestera. Vi får hämta det från gemenskapen med Gud och genom att vi läser Guds ord och sjunger psalmer och lovsånger. Det är ju precis det vi gör i våra gudstjänster och i vår privata andakt. Förlåtelse, kärlek frid binder oss samman till en gemenskap, vi blir som en kropp vars olika delar behöver varandra.

Fryksdalskyrkan

Knut på ett härligt möte
Knut på ett härligt möte

I söndags var vi på ett härligt möte  I Fryksdalskyrkan. Benjamin Edman predikade om passion, Jesu passion för oss människor. Sofia Edman och Marcus ledd lovsången på ett föredömligt sätt och Maria ledde mötet. inte underligt att Knut ser glad ut.

 

Saliga gänget

 

Saliga gänget
Saliga gänget

I församlingen har vi smågrupper. Detta är en del av en av dem. Saknas knutte och Sarah. Just nu följer vi ett studiematerial som heter “En ny start, vägen in i ett liv som lärljunge till Jesus.” Vi studerar inte bara, vi sjunger också, ber och äter något enkelt och fikar. Gemenskapen i en mindre grupp betyder mycket. Vi kan stötta varandra på olika sätt.

Prövning

Prövningar vi möta få……Lyssna till sången!

Knut blev dålig förra måndagen. han var inne på sjukhemmet Hagen just då. Efter det blev han allt sämre och vi visste inte hur det skulle gå. På fredagen vände det och han är nu mycket bättre.

Vi har haft besök av dotter och barnbarn från Växjö i helgen och det har varit så välsignat. Knut blev så glad när de kom.

Idag kom två vänner från vår församling och hälsade på. Vi bad för Knut och smorde honom med olja precis som det står i bibeln:

“Om någon av er får lida, ska han be Gud om hjälp. Och om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger till Gud. Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja, så att kraften från Herren Jesus kan bota den sjuke.” Jakobsbrevet 5:13-14

Så skönt det är att ha vänner och anhöriga när prövningarna kommer. Tänk att vi kan vara trygga mitt i stormen när vi har Jesus med oss.
Birgitta

Varför firar vi jul?

Jesu födelse
Jesu födelse

Varför firar vi jul egentligen? Idag var jag ute för att skaffa kort till de äldre församlingsmedlemmarnas julblommor. Jag var i fyra affärer och fann inte ett enda kort som påminde om Jesu födelse. Jag vill inte komma till de äldre, som har älskat och bett till Jesus i hela sitt liv, med kort på tomtar.

Birgitta