Lycka

De rättfärdigas lycka

Ps. 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd 
och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 
2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning 
och begrundar hans ord dag och natt.

Salig kan vi se som ett religiöst ord, jag kan ha väldigt problematiska omständigheter men ändå vara salig i min tro på Gud. För mig är det inte så stor skillnad på lycklig och salig men lycka sätter jag ofta i samband med materiella saker. I Katolska Kyrkan kan en människa saligförklaras när hon dör för att sedan kanske bli helgonförklarad. Då blir det ju en annan betydelse på salig, som nog menas i den här bibelversen, ren, syndfri.

Åter igen kommer det här uttrycket med glädje i undervisning och i Hans ord. Då invänder vän av ordning,
-vad kan det vara för glädje och lycka i att läsa Bibeln och tänka på det som står.
Har du prövat? Om inte…. plocka fram din bibel och börja att läsa Johannes Evangelium så får du se, en ny värld kanske öppnar sig för dig!

 

 

av Birgitta

Björn, Sunne