Fb-Button
trygghet-arkiv - Gittans Hemsida

Under den Högstes beskydd

En underbar psalm om tryggheten i Gud. Ps. 91: 1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger till Herren: “Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.”   3 Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. 4 Med sina …

Den gode herden

 Den gode herden 23 1 En psalm av David. Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
 där jag finner ro.
3 Han ger liv åt min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
 4 Även om jag vandrar 
i dödsskuggans dal 
fruktar jag inget ont,
för du är med …

Gud vill att alla människor ska bli frälsta

Joh. 6:37  Jesus säger: Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Kommer du till Jesus ska Han aldrig kasta ut dig. Det viktiga är inte vilka gärningar du gör utan att du vill tro på Honom. Men vad menas med  -Alla som Fadern …