Ångest

Ps. 119:143 Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje.  Kan en kristen få psykiska besvär? För många år sen var det en person som sa till mig: – en kristen  borde aldrig få  besvär med depression o.dyl.  Då ifrågasätter jag deras tro. Det fanns en period då det sades: –… Fortsätt läsa Ångest