Bekänna och tro

Fisk=Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare
Användes av de första kristna

Dagens bibelord: ‘Om någon bekänner mig (Jesus) inför människorna, ska jag inför min Fader i himlen bekänna honom. Men den som förnekar mig inför människorna ska jag förneka inför min Fader i himlen. ‘ Matteus 10:32-33 https://my.bible.com/bible/916/MAT.10.32-33
‘Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad” . ‘ Romarbrevet 10:9-13 https://my.bible.com/bible/916/ROM.10.9-10
Det här är en fortsättning på det som jag skrev 2019-11-07 som handlade om frälsningen. Många, som mött  Jesus och fått en frälsningsupplevelse, kan tycka att det är svårt att berätta att “Jag har blivit frälst”. Vad ska kompisar och bekanta säga? För andra kan det vara tvärtom…de vill berätta för hela världen vad som har hänt!!. Så har vi vår kära nyanlända, som har konverterat från Islam, de kan möta hårt motstånd från anhöriga och familj, för att inte tala om ifall de återvänder till sina hemländer. Då kan de till och med mista livet. 
Efter vad  Jesus och Paulus säger i verserna ovan förstår vi att det är viktigt med bekännelsen. 

Vi vet att Gud älskar oss och tar hand om oss. Vi får be till honom och Han sänder oss den Helige Ande till vår hjälp . Vi får lita på att det blir rätt.

Dagens sång: https://youtu.be/ZuzYQeA6lBU
H
är får du träna på norskan!

Berättelsen om julen Del 5

Frälsning

Dagens bibelord: ‘ Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. ‘ Johannesevangeliet 3:16-17 https://my.bible.com/bible/1223/JHN.3.16-17

Vi kan aldrig fatta hur mycket Gud älskar oss, bara ana, genom att Han sände sin son till oss. Genom att ta emot Jesus i våra hjärtan går vi inte förlorade utan får evigt liv. Följer vi Honom får vi förlåtelse för våra synder och får ett liv i gemenskap med Honom.

Dagens sång: O Helga Natt

Berättelsen om julen Del 4

Vise män

Dagens bibelord: ‘ När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen, sade herdarna till varandra: “Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta!” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. ‘ Lukasevangeliet 2:15-20 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.2.15-20

Det måste ha varit en underbar bekräftelse för Maria att få höra detta från herdarna. 

‘ När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid , då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: “Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.” När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: “I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten : Du Betlehem i Juda land, du är alls inte minst bland Juda furstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel.” Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: “Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det.” De lyssnade till kungen och gav sig i väg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra . Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. ‘ Matteusevangeliet 2:1-12 https://my.bible.com/bible/1223/MAT.2.1-12

Dagens sång: Himlen i min famn

Berättelsen om julen Del 3

 

Herdarnas äng

Dagens bibelord: ‘ Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne , och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus , för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. ‘ Matteusevangeliet 1:18-25 https://my.bible.com/bible/1223/MAT.1.18-25

‘ Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen , och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet . I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sade: “Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren . Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: “Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar.”‘ Lukasevangeliet 2:1-14 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.2.1-14

Dagens sång: Stilla Natt

Berättelsen om julen Del 2

Lovsång

Dagens bibelord: ‘ Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: “Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.”
Marias lovsång:
Då sade Maria: “Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min Frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den Mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm, han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder.”‘ Lukasevangeliet 1:39-55 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.39-55

Tänk att Gud använde två enkla kvinnor vid historiens största händelse, när Jesus skulle komma till jorden, först Maria som var en enkel tonårsflicka och även Elisabet som var en föraktad, ofruktsam antagligen äldre kvinna, som skulle föda Johannes, som var den som skulle bereda vägen för Jesus.

Sakarias profetia om sin son Johannes: ‘ Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade: “Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk! Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun: frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham: att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den Högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”‘ Lukasevangeliet 1:67-79 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.67-79
Att den här profetian om Johannes kommer med i berättelsen om julen är för att visa hur förberett allting är. När Jesus börjar sin gärning vid 30 års ålder har just Johannes  kommit före och predikat om att Messias snart ska komma. 

Dagens sång: Marias lovsång